Kapłaństwo według Benedykta XVI

KAPŁAŃSTWO

W rzeczywistości to wszystko, co należy do istoty naszej posługi, nie może być wynikiem naszych osobistych zdolności. Dotyczy to udzielania sakramentów, ale także posługi Słowa. Zostaliśmy posłani nie po to, aby głosić nas samych czy nasze osobiste poglądy, lecz tajemnicę Chrystusa, a w Nim miarę prawdziwego człowieczeństwa.
Przemówienie do duchowieństwa diecezji rzymskiej 13 V05

LEX ORANDI

Modlitwa kapłana jest wymogiem związanym z jego posługą duszpasterską, ponieważ wspólnota nieodzownie potrzebuje świadectwa rozmodlonego kapłana, który głosi transcendencję i zagłębia się w misterium Boga.
Przemówienie do biskupów meksykańskich przybyłych z wizytą ad limina 23 IX 05

618985213

TEOLOGIA TRADYCJI

Tradycja nie jest zwyczajnym materialnym przekazem tego, co na początku zostało dane apostołom, lecz jest skuteczną obecnością Pana Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który przewodzi i towarzyszy w Duchu zgromadzonej przez siebie wspólnocie […]. Tradycja to żywa rzeka, łącząca nas ze źródłem — żywa rzeka, w której źródło jest zawsze obecne. To wielka rzeka prowadząca nas do portu wieczności.
Katecheza podczas audiencji generalnej 26 IV 06

KAPŁAN A KRZYŻ

Jedynym słusznym wyniesieniem do posługi pasterza jest krzyż. Oto prawdziwa brama i prawdziwe wyniesienie. Nie pragnąć samemu stać się kimś, ale być dla drugiego człowieka, dla Chrystusa, i w ten sposób przez Niego i z Nim być dla ludzi, których On szuka i których chce prowadzić drogą życia. Kapłaństwa dostępuje się przez sakrament — a to właśnie znaczy: przez całkowite oddanie się Chrystusowi, by On mógł się mną posługiwać, i bym ja mógł Mu służyć i odpowiedzieć na Jego powołanie, nawet gdyby ono nie zgadzało się z moimi pragnieniami samorealizacji i bycia poważanym.
Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich,
w Światowy Dzień Modlitw o Powołania 7 V 06

missa

DUCH LITURGII

Im bardziej pozwalamy, by poprzez liturgię Chrystus nas przemieniał, tym bardziej będziemy umieli przemieniać również świat, promieniując w mm Chrystusową dobrocią, miłosierdziem i miłością do ludzi.
Przemówienie w uroczystość poświęcenia organów w Starej Kaplicy w Ratyzbonie 13 IX 06

KAPŁAN

Kapłan jest człowiekiem modlitwy, człowiekiem przebaczenia, człowiekiem, który otrzymuje i sprawuje sakramenty jako akty modlitwy i spotkania z Panem. Jest człowiekiem miłości, przeżywanej i praktykowanej. W ten sposób wszystkie najprostsze rozmowy i spotkania, wszystkie obowiązki, stają się aktami duchowymi w komunii z Chrystusem. Jego pro omnibus staje się naszym pro meis.
Odpowiedzi na pytania duchowieństwa diecezji rzymskiej 22 II 07

396707434_edeffea499_o

DUCHOWOŚĆ KAPŁAŃSKA

Kapłan już w okresie formacji i w następnych latach powinien pozostawiać szeroką przestrzeń dla życia duchowego. Jest on wezwany, by autentycznie poszukiwał Boga, będąc równocześnie blisko ludzkich trosk.
Adhortacja Apostolska Sacramentum caritatis ogłoszona 13 III 07

OCZEKIWANIE

Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem.
Przemówienie do duchowieństwa polskiego w archikatedrze iw. Jana. 25 V 06

DSC_9802
OJCOSTWO DUCHOWE

W rzeczywistości dojrzałość uczuciową osiąga się wtedy, gdy serce lgnie do Boga. Chrystus potrzebuje kapłanów, którzy będą dojrzali, męscy, zdolni do praktykowania duchowego ojcostwa. Aby to nastąpiło, trzeba rzetelności wobec siebie, otwartości wobec kierownika duchowego i ufności w miłosierdzie Boże.
Przemówienie do duchowieństwa polskiego w archikatedrze św. Jana. 25 V 06

ARS CELEBRANDI

W związku z recytowaniem psalmów święty Benedykt w swej Regule mówi mnichom: Mens concordet voci. Vox, słowo, wyprzedza naszą myśl. Normalnie tak nie jest: najpierw trzeba pomyśleć, a potem dopiero myśl staje się słowem. Tutaj jednak pierwsze jest słowo. Święta Liturgia daje nam słowa, my zaś mamy wchodzić w te słowa, próbować wyrazić zgodę na rzeczywistość, która nas uprzedza.
Odpowiedzi księżom diecezji Albano 31 VIII 06

missa-bento-xvi

Benedykt XVI – Myśli Duchowe, Poznań 2008

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s